Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Co.opmart: Chi 130 tỉ giảm giá 50% cho 4.000 mặt hàng

(DDDN) - Tin tu Co.opmart cho biet, tu ngay 6/4 – 3/5, don vi nay dau tu 130 ti dong de thuc hien bon chuong trinh khuyen mai giam gia den 50% cho 4.000 mat hang, chu yeu la nhu yeu pham, thuc pham cong nghe, do dung, hang may mac… de kich cau tieu dung.

(DDDN) - Tin tu Co.opmart cho biet, tu ngay 6/4 – 3/5, don vi nay dau tu 130 ti dong de thuc hien bon chuong trinh khuyen mai giam gia den 50% cho 4.000 mat hang, chu yeu la nhu yeu pham, thuc pham cong nghe, do dung, hang  Hàng khuyến mãi  may mac… de kich cau tieu dung.

Cac hoat dong khuyen mai giam gia truc tiep gom “Chuong trinh 4.000 san pham giam gia den 50%”, duoc cac thuong hieu uy tin thuc hien; chuong trinh “Gia tot moi ngay mung sinh nhat” se luan phien giam gia den 50% cho mot so san pham thiet yeu; chuong trinh “That tuoi ngon! That tiet kiem” giam gia truc tiep toi 40% doi voi cac mat hang thuc pham tuoi song, gom ca nuc, ca thu, muc ong, ca ro uop san, ca chua, buoi, dua hau, chom chom...  siêu thị trực tuyến  va mot so loai rau cai. Song song voi giam gia truc tiep tren san pham, he thong Co.opmart cung thuc hien cac hoat dong gia tang gia tri cong them cho khach hang.

He thong Co.opmart con dau tu gan ca tram ti dong de tang them dich vu uu dai cho khach hang thong qua viec thanh lap trung tam cham soc khach hang toan quoc; ket hop voi ngan hang ra mat the dong thuong hieu (the vua co the tich diem mua sam o cac Co.opmart, vua la the thanh toan cua ngan hang)….
Thu Hien

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét