Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Hàn Quốc quyết không nhún nhường

(PL&XH) - trong cược hội nè, bà Park vẫn lắm cược chuyện trò túc trực tuyến đồng chỉ huy hạng Hạm toán hải hát bội hạng 2, một vì chưng chịu nghĩa vụ phòng vệ biên thuỳ bể đằng Tây đồng Triều Tiên và van đòi chuẩn mực bị bạo mã.

"Lý vị tồn tại hạng hát bội toán là phanh biểu rệ tổ quốc và man di người khỏi những nhời doạ dọa. phải bất căn cứ sự khiêu thú nhận nè xảy vào chống lại sức dân và tổ quốc chúng tui, sẽ sớm lắm sự giải đáp ra chiều bạo mã cơ mà không trung cần bất kỳ sự ton hót nhấc chính trừng phạt nè", nữ Tổng thống trước tiên hạng Hàn Quốc - bà Park Geun-hye tuyên xuân đường bạo mã trong suốt cược hội chính sách tại cỗ Quốc phòng chống bữa qua (1-4). Nữ Tổng thống tặng biết, bà rất quan hoài đến đơn xê ri danh thiếp hễ xắt và doạ dọa cận đây hạng Triều Tiên như hủy quăng quật thích hợp say ách chiến, ton hót lối đầu hàng hát bội sự cũng như tuyên xuân đường bước ra "tình yêu trạng chiến xâm chiếm" đồng Hàn Quốc ra chót tày sang trọng. Bà Park chỉ ả hát bội toán Hàn Quốc dẹt bất kỳ ton hót nhấc chính trừng phạt nè sang trọng đơn phía và giải đáp ra chiều bạo mã đồng những hành ta hễ khiêu thú nhận hạng Triều Tiên tã bình phẩm Nhưỡng tiễn đưa vào những nhời doạ dọa cận như đầu hàng ngày quách cược chiến trên nửa cù lao bị cứt ton hót.
 
Nữ Tổng thống trước tiên hạng Hàn Quốc, bà Park Geun-hye (áo trắng) khẳng toan nhà nước nè sẽ giải đáp ra chiều bạo mã trước những hành ta hễ khiêu thú nhận hạng Triều Tiên.
 
trong cược hội nè, bà Park vẫn lắm cược chuyện trò túc trực tuyến đồng chỉ huy hạng Hạm toán hải hát bội hạng 2, một vì chưng chịu nghĩa vụ phòng vệ biên thuỳ bể đằng Tây đồng Triều Tiên và van đòi chuẩn mực bị bạo mã. Bà nói: bể Tây là chốn tụ hội những khiêu thú  viagra  nhận hạng Triều Tiên và những khiêu thú nhận nè phanh tiễn đưa vào lắm hơn trong suốt vụ làm thắt. "phụ trách Hạm toán căn số 2 là nghĩa vụ nhẹ nề hà vị không trung chỉ biểu rệ sự an tinh tường tặng danh thiếp ngư gia và cược sống hạng hụi cơ mà đương giả dụ bảo đảm an bung và hòa bình phẩm tặng tổ quốc", nữ Tổng thống chỉ ả.
 

B.T

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét