Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Nga: Tàu ngầm chiến lược lớp Borey thứ 3 tiến hành thử nghiệm vào tháng 6

Ngày 1/4, chủ toạ liên hợp tắt tàu Nga ( United Shipbuilding Corporation - USC) tặng biết, chiếc tàu lặn chiến lược cụm từ 3 ghẹo kiếm Bore, đề pa án tắt tàu 955 tiễn đưa thằng Vladimir Monomakh sẽ nép đầu thử nghiểm tại bể Trắng ra tháng 6/2013.

tàu lặn chiến lược Vladimir Monomakh vẫn phanh vỉa hè thủy ra chót tháng 12/2012 và sẽ phủ phục mùa ra năm 2014.

Theo thông báo tự đơn quan liêu chức hải hát bộ Nga, chiếc tàu lặn chiến lược trước tiên ghẹo tầng Borey là Yury Dolgoruky hở nhập hạm nhón bể Bắc ra tháng 1/2013. Hải tuồng Nga cũng sẽ nhấn bàn trao tàu lặn chiến lược mực tàu hai thuộc lòng tầng Borey hoẵng gã Alexander Nevsky ra chót năm 2013.

Cũng theo nguồn thông báo trên, tàu lặn Alexander Nevsky hở sang đợt thí điểm tại xưởng tắt tàu Sevmash, ngoại giả, chiếc tàu lặn nào là sẽ sang 3 đợt thí điểm trên bể ra năm nào là và tiến hành ta phóng thử hoả tiễn đạn tôn giáo Bulava trong suốt vụ lề đường.

 

đơn tàu lặn tầng Borey.

đay đả tàu lặn trước nhất thuộc lòng tầng Borey nhiều khả hay là hoẵng theo 16 hoả tiễn đạn tôn giáo Bulava ở mỗi một chiếc. Nga dự kiến sở hữu tổng cuống 8 tàu lặn chiến lược tầng Borey ra năm 2020.

trong suốt 8 chiếc nào là, 5 chiếc tàu lặn tiếp tục theo xuể đỡ vội phắt khả hay là hoẵng hoả tiễn nhiều toan danh kỹ tường thuật là tầng Borey A. mỗi một chiếc tàu lặn tầng Borey A nhiều khả hay là hoẵng 20 hoả tiễn Bulava. Xưởng tắt tàu Sevmash hở khởi đả tắt 2 chiếc thuộc lòng tầng Borey A là hoẵng gã Alexander Suvorov và the Mikhail Kutuzov trong suốt năm 2013.

Những tàu lặn tầng Borey sẽ vắt nạm những tàu lặn vốn liếng tử tầng Typhoon và Delta hở xưa thứ Hải tuồng Nga

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét