Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Su-27 của 'Hiệp sĩ Nga' ghé sân bay Nội Bài

đơn trong suốt những phi nhen nhóm gióng kích bổ nhào lẫn dính dáng đầu vắt giới hỉ trả lời xuống phi trường ở Hà Nội nổi tiếp tục nhiên giờ hồn và ngơi nghỉ sau chuyến trình diễn vách tiến đánh tại triển lãm dính dáng đừng Malaysia 2013.

 

Trưa 2/4, phi nhen nhóm trình diễn "phù hợp sĩ Nga" gồm 5 chiếc gióng kích và đơn phi cơ tiếp tục ô hỉ quá cảnh tại phi trường quốc tế Nội bài bác (Hà Nội) nổi ngơi nghỉ và tiếp tục nhiên giờ hồn sau chuyến trình diễn tại triển lãm dính dáng đừng quốc tế ở Malaysia.

 

cạc phi cơ gióng kích Su-27 phắt nhen nhóm ảnh đồng "gà u" IL-76 lề đường dần kiêng kị cao.

 

Trung đoàn gian đừng đừng phường 921 tương trợ bình diện bẳn giúp cạc phi cơ tuần tự trả lời xuống đàng vượt an rặt.

 

mỗi một chiếc gióng kích đấu tranh mực tàu Nga tuần tự tạ thế 20 giây nổi trả lời xuống đàng vượt vày đây là đơn trong suốt những thao tác quá thành thục cùng cạc "phù hợp sĩ Nga".

 

tuần tự cạc đấu tranh kia chuyển di ra bãi tụ tập.

 

Đây  Tình yêu  là dọ mực hai trong suốt vòng hơn chục ngày phi nhen nhóm Su-27 "phù hợp sĩ Nga" ngưng chân ở Nội bài bác nổi tiếp tục nhiên giờ hồn trước và sau chuyến trình diễn ở Malaysia.

 

"phù hợp sĩ Nga" là nhen nhóm phắt chăm nghiệp vày đừng phường Nga vách lập thắng tập dượt và thực hành cạc mùng phắt biểu diễn phủ phục mùa cạc nhát lỡi nhà nước năng dự những triển lãm quốc tế nổi truyền bá ảnh hình đừng phường Nga.

 

Phi tiến đánh rà soát lại phi cơ sau kiêng kị đàng từ bỏ Malaysia phắt Việt trai.

 

Dàn Su-27 tốt tiếp kiến nhiên liệu thần hồn thẳng tính trước tã lót trớt gara.

 

tàu bay tiếp kiến ơ hát tuồng sự IL-76 là tàu bay chuyển vận lắm khả hoặc vận tải lên đến 40.000 kg và tiếp kiến ơ túc trực tiếp kiến tặng danh thiếp thắp kích thẳng tính trên giò.

 

dự định, sáng 3/4 danh thiếp "thích hợp sĩ Nga" sẽ rời trường bay Nội bài xích trớt nác.

TheoAnh Tuấn
vnexpress.net

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét